Maria West - Personlig coach
Trivselspakken

TRIVSELS-PAKKEN


Vil du gerne have:

• Gladere medarbejdere

• Bedre kommunikation

• Færre fejl

• Lavere sygefravær 

• Bedre bundlinje


Det er flotte ord, men det er udbyttet,
når du passer godt på dine medarbejdere
vha. trivselspakken. 


Trivselspakken består af et trivsels-tjek, der er et spørgeskema til dine medarbejdere, hvor der er fokus på hvad der fungerer godt, og hvor der er udviklingsmuligheder. Derefter et oplæg eller en workshop om trivsel, og også gerne ”fup og fakta” omkring stress, så hele virksomheden ved, hvilke signaler de skal reagere på, og være opmærksom på hos hinanden. På den måde kan stress tages i opløbet, og der undgåes store omkostninger - både økonomiske og personlige.

Herefter vil det være muligt for medarbejderne at få fx. et trivselsforløb, som er 5 x 1:1 coaching–samtaler inkl. øvelser og opfølgning/tjek ind mellem sessionerne. Disse samtaler har fokus på, hvad der hjælper medarbejderen til at trives, og vi ser på vaner og handlemønstre, der måske er uhensigtsmæssige, ift. at opleve pres og mistrivsel. Se forslag til medarbejderforløb her


Før, under og efter vil der være ledersparring og evaluering. 


Jeg kommer gerne forbi til et kaffemøde, hvor vi ser nærmere på, hvad lige netop din virksomhed har brug for.